Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Ιανουάριος 2015

Ιανουάριος 2015
Συνέχεια...

Πίστωση λογαριασμών αναπληρωτών εκπ/κών

Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 09/03/2015, πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με το έναντι Φεβρουαρίου ή την εκκαθάριση Ιανουαρίου, για όλες τις πράξεις.  
Συνέχεια...

Ανακοίνωση πίστωσης λογαριασμών αναπληρωτών εκπ/κών

Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 09/03/2015, θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με το έναντι Φεβρουαρίου για τις παρακάτω πράξεις: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΚΟ, Π.Δ.Ε Εκκαθάριση Ιανουαρίου για τις πράξεις: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Στήριξη...
Συνέχεια...

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Οικογενειακού Επιδόματος

Λήψη Συνημμένου
Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από την ΔΙΠΕ Ηρακλείου, να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
, λαμβάνοντας γνώση και των οδηγιών στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ
.
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης