Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- (ΦΟΡΕΑΣ:1019, Ε.Φ. 201-9912000) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019.

Ιούλιος 2019
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης