Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021

91S146MTL6_HPL_ANARTITHEISA_EGKYKLIOS
40586Ε2_08-04-2022_
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2022Α
 
Συνέχεια...

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – Οδηγίες

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα. Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών πουυποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016): ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ_40586Ε2_08-04-2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2022Α
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄Κύκλου 2022: ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών Α΄/Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄-Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ
Συνέχεια...

Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο.
   
Συνέχεια...

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α ́/Βάθμιας και Β ́/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

Συμπληρωματική προκήρυξη για μετατάξεις εκπαιδευτικών
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ_ ΤΘΣ_ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΕΠ_ΕΔΙΠ 2021
Συνέχεια...

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...