Από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε.