Αναστολή Λειτουργίας λόγω καιρικών συνθηκών

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη