Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ηρακλείου ότι:

Μέχρι τη Δευτέρα 4/01/2021 οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώσουν την υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dipispe@dipe.ira.sch.gr, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους.

Τη Δευτέρα 4/01/2021 θα αναρτηθεί στη σελίδα της Διεύθυνσης φόρμα υποβολής στοιχείων & δικαιολογητικά πρόσληψης ώστε να δηλωθούν αυθημερόν τα ατομικά στοιχεία για την πρόσληψη στο Εργάνη.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης τα κενά, οι σειρές κατάταξης και οι φόρμες για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τοποθέτησης. Η διαδικασία δήλωσης τοποθέτησης θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 2:00 μ.μ. της Πέμπτης 7/01/2021. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους μόνο με φυσική παρουσία από την Παρασκευή 8/01/2021 έως και τη Δευτέρα 11/01/2021.

Η βεβαίωση μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα σταλεί μέσω email στην ηλεκτρονική Διεύθυνση που έχει δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ.

Για οτιδήποτε νεότερο ή τυχόν αλλαγές στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα, θα ενημερώνεστε εγκαίρως από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.