Προς διευκόλυνση των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων στις 25-07-2017, αναρτούμε πίνακα των 4/θ και άνω  σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Παρακαλούμε κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης να μην χρησιμοποιείτε ομοιωματικά και να γράφετε την ονομασία των σχολικών μονάδων όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα. Η δήλωση προτιμήσεων θα υποβληθεί αποκλειστικά την Τρίτη 25-07-2017 και ώρες 8:00π.μ έως 15:30 με τους εξής τρόπους:

  1. Από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο στην Διεύθυνση Π.Ε Ηρακλείου.
  2. Ηλεκτρονικά, μόνο σε περίπτωση κωλύματος, σε ηλεκτρονική δ/νση η οποία θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 στην ιστοσελίδα μας.

Επισυνάπτονται 1) Δήλωση προτίμησης Σχολικών μονάδων Γενικης Αγωγής

2)Δήλωση προτίμησης Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής

3)Σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής

4)Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής

Γεν. Αγωγη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ειδικα Σχολεία ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ