Λήψη Συμημμένου

Οι ενδιαφερομενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης από την Πέμπτη 18-10-2018 έως την Δευτέρα 22-10-2018 και ώρα 14:00 στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου.