ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (εντός ΠΥΣΠΕ)  2019-2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2019-2020

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 13-12-2019 έως και 18- 12-2019 και ώρα 15:00΄ προς τη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου  με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

  1. Αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου.
  2. Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό FAX :2810372644
  3. Με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: mail@dipe.ira.sch.gr

Επισημαίνεται ότι οι μονάδες για τη συνυπηρέτηση και εντοπιότητα στις αιτήσεις για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση δεν εμφανίζονται στους παρόντες πίνακες, γιατί δεν έχουν δηλωθεί στην παρούσα φάση σχολικές μονάδες προτίμησης.