Έγγραφο ανακοίνωσης πίνακα μοριοδότησης.

Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ.