Κατόπιν της περιόδου υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων μοριοδότησης βάση της Εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. 190077/Ε1/ 06-11-2017, ανακοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2017-2018.

Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Από περιοχή σε περιοχή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις