Κατόπιν διενέργειας ελέγχου των αιτήσεων μεταθέσεων από το Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ, διορθώθηκαν τα εκ παραδρομής λάθη στα μόρια δυσμενών συνθηκών, λόγω τεχνικού προβλήματος του συστήματος. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και αιτήσεις εκπαιδευτικών επί της μοριοδότησης οικογενειακών κριτηρίων.

Επισυνάπτονται  οι  διορθωμένοι  τελικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2017-2018.

Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Από περιοχή σε περιοχή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις