Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε σε επιμορφωτικές ημερίδες τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της συνημμένης κατάστασης της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με θέμα: «Παιδική Κακοποίηση» σε συνεργασία με το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιήθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.