Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  από 6 έως 8 Ιουλίου 2016 και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 30 Απριλίου.

Ανακοίνωση σεμιναρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου