ΘΕΜΑ:«Σχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Στίβου (Παγκρήτιο Στάδιο) Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου Σχ. έτους 2018- 19».

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Π/μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου,

έχοντας υπόψη :

α)  την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016

β) την 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/Τ.β΄/21.11.2016) Υπουργικής  Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.220681/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/3012.2016)με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) την απόφαση της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αρ. πρωτ. 19738/Δ5/08-02-2019 με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων αγώνων Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. Ελλάδας _ Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σχολικού έτους 2018-2019 »

δ)  την 1/12-02-2019 Πράξη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηρακλείου

ε) την γενική προκήρυξη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου με αρ.πρωτ.10108/16-04-2019 και θέμα «Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών και ΣΜΕΑΕ Α/θμιας   Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου σχ. έτους 2018-19»

 

 1.    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ στον Στίβο για τα Δημοτικά Σχολεία και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  του Νομού Ηρακλείου:

Δευτέρα  13 Μαΐου 2019  και ώρα   9.00 π.μ.

 

            ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:    Παγκρήτιο Στάδιο

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Σε κάθε Αγώνισμα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι δύο (2) μαθητές-τριες από κάθε σχολείο.
 • Συμμετέχουν μαθητές-τριες  των τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄
 • Κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα (1) αγώνισμα.

 

Οι ΣΜΕΑΕ Α/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από συνεννόηση με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής (ΓΦΑ) Π/μιας Ηρακλείου, μπορούν να συμμετέχουν σε παράλληλες σειρές ή σε αγώνες αθλημάτων μεταξύ των ΣΜΕΑΕ ή με σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, την ίδια μέρα που έχουν οριστεί αγώνες.

 

Οι συνοδοί των σχολείων θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην αίθουσα κλήσης μόνο για τα αγωνίσματα των 60μ & των 150μ.προσκομίζοντας και το Υπόδειγμα 7.Για τα υπόλοιπα αγωνίσματα οι συμμετοχές,θα δίνονται απευθείας στις αντίστοιχες γραμματείες 15΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ στίβου είναι απαραίτητη:

 • η αποστολή της Δήλωσης συμμετοχής στους αγώνες εγκαίρως (επισυνάπτεται σε excel) και
 • η προσκόμιση του υποδείγματος 7α – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Δ/ντη του σχολείου– την ημέρα των αγώνων (επισυνάπτεται)

 

Παρακαλούνται τα σχολεία να αποστείλουν τις Δηλώσεις Συμμετοχής στα Αγωνίσματα του Στίβου (επισυναπτόμενο αρχείο) στο gfadipeira@dipe.ira.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00, προκειμένου να γίνει σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός για τους Αγώνες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας της προβλεπόμενης  ημερομηνίας.

 

 

Το έγκυρο ΑΔΥΜ του μαθητή/τριας και η Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα παραμένουν στο σχολείο.

 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 1. 60μ. Αγόρια-Κορίτσια
 2. 150μ. Αγόρια- Κορίτσια
 3. 600 μ. Κορίτσια
 4. 1000μ Αγόρια
 5. Μπαλάκι Αγόρια – Κορίτσια
 6. Άλμα σε μήκος Αγόρια- Κορίτσια
 7. Άλμα σε ύψος Αγόρια- Κορίτσια

ΑΓΩΝΟΔΙΚOΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλυτάρχης :                  Κατσαμποξάκης Ιωάννης, υπεύθυνος Γ.Φ.Α Π/μιας Ηρακλείου

Γυμνασίαρχος :            Πλουμάκης Εμμανουήλ του 3ου Γ.Ε.Λ.

Εκφωνητής:                        Δραμητινός Εμμανουήλ ΚΦΑ

Έφοροι  Τάξης                 Νηστικάκης Ιωάννης  ,Γ.Φ.Α Β/μιας Ηρακλείου

Καρκανάκης Στέλιος του 5ου  ΕΠΑΛ

Κυριακάκης Κωνσταντίνος Γ.Φ.Α. Β/μιας

Έφοροι Δρόμων :             Μαυράκης Εμμανουήλ του 48ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου

Τσατσάκης Αντώνης του 7ου ΓΕΛ

Έφορος Χρονομετρών:   Καλογεράκης Μιχάλης του 8ου ΓΕΛ

 

Έφορος Αλμάτων :          Κόκκινος Γ.του 1ου ΓΕΛ

Έφορος Ρίψεων:                Βαγγέ Ευφροσύνη του 33&35ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

 

Αφέτης:                                 Διάκος Περικλής του 20ου Δημ Σχολ. Ηρακλείου

Κριτής ανάκλισης :          Ρεθυμνιωτάκης Χαράλαμπος του 15ου Δημ.Σχ.Ηρακ.

 

Γραμματεία                         Τζιαναμπέτη Αναστασία Γ.Φ.Α Ηρακλείου

Αίθουσα Κλήσεως            Τζαγκαρουλάκη Αριστέα του 2ου Δημ. Σχ. Βουτών

& Διπλώματα:                  Νεονάκη Δήμητρα Γ.Φ.Α. Β/μιας

Τζιουμέρκα Ευθαλεία του 34ου Δημ.Σχολ.Ηρακλείου

Κουτεντάκη Δέσποινα του 1ου Δημ.Σχολ.Αρχανών

Ρινακάκη Ουρανία Γ.Φ.Α. Β/μιας

 

Χρονομέτρες:                   Δημόπουλος Ιωάννης, Ο.Φ.Α Ηρακλείου

Καστρινάκης Κων/νος του 39ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Ξηρουχάκης Κων/νος του 21ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Κλινάκης Εμμανουήλ του 2ου Δημ. Σχολ. Ν. Αλικ/σου.

Μουτσάκη Αγγελική του 5ου Δημ. Σχολ Ν. Αλικαρνασσού

Στεφάνου Μαρία του 28ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Σαββιδάκης Εμμανουήλ του 2ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Ισμήνη Σταυροπούλου του 45ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Τερζάκη Κατερίνα του 45ου Δημ.Σχολ.Ηρακλείου

Κριτές Αλμάτων

Άλμα σε μήκος:

Σκάμμα 1 :                        Θεοφιλάκη Ελένη του 52ου Δημ. Σχολ. (Γραμματεία)

Σπανός Αθανάσιος 10ο Δημ.Σχολ.Ηρακλ.

Μαρκογιαννάκης Ανταλκίδας 1o Δημ.Σχολ.Αλικαρν.

Λίβας Βασίλειος του 16ου Δημ. Σχολ Ηρακλείου

Σκάμμα 2 :                     Βαλαβάνη Βασιλεία  (Γραμματεία) του 27ου Δημ. Σχ.

Κοτσιφάκης Ιωάννης του 31ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Γιούσης Ιωάννης του 50ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Επταμηνιτάκης Δημήτρης Γυμν. Επισκοπής

Άλμα σε Ύψος:     Λίτσικας Χρήστος του  Γυμνάσιου Μελεσών

Τρουλινού Κλαούντια του 7ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

                                    Τσαμπουράκη Εμμανουέλλα 1ο Γαζίου

 

Κριτές Ρίψεων

  Στο αγώνισμα των ρίψεων θα προηγηθούν οι μαθητές-τριες των ειδικών σχολείων. Θα ακολουθήσουν τα αγόρια σε δύο γκρούπ και μετά τα κορίτσια σε άλλα δύο γκρούπ.

Γκρούπ 1 :   ( Αγόρια κορίτσια και Ειδικά Σχολεία )

Λαγουδιανάκη Μαρία (Γραμματεία),ΓΕΛ Μαλίων

Φαρσάρη Στέλλα 47ο Δημ.Σχ.Ηρακλείου

Σταυρόπουλος Γεώργιος  του 13ου Δημ Σχ.

Χαλαμπαλάκης Γεώργιος του 24ο Δημ.Σχ.

Σοφουλάκης Νίκος 28ο και 1ο Δημ. Σχολ.

Σοφού Ευγενία & Βάρδα Ειρήνη ( ΕΝ. Ειδικό .Επαγγελματικό Γυμν.

Λύκειο Ηρακλείου)

Γκρούπ 2 : (Αγόρια και κορίτσια)

Βερίγου Ελένη ( Γραμματεία) του 17ου Δημ .Σχολ. Ηρακλείου

Μαρουλή Φιλία Δημ.Σχολείο Χάρακα

Βογιατζάκης Ιωάννης του 15ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Καλογερίδη Ευαγγελία του 11ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου

Λιλές Αθανάσιος του Δημ. Σχολείου Μαλίων

 

Ιατρός Αγώνων:    Λουμπούνης Εμμανουήλ (με εθελοντική συμμετοχή)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι περισσότεροι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θα οριστούν ως  υπηρεσία για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, γι’ αυτό παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να μεριμνήσουν για την συνοδεία των παιδιών και από ένα άλλο εκπαιδευτικό ή γονέα.
 • Στο άλμα σε Μήκος και στο Μπαλάκι κοριτσιών και αγοριών μετά τις 3 προσπάθειες στο προκριματικό, θα  παραμείνουν στο χώρο οι 8 πρώτοι και από τα 2 γκρουπ,   για τις επόμενες 3 που είναι ο τελικός του αγωνίσματος.

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

 • Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (παραμένει στο σχολείο)
 • Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής (αποστέλλεται στο gfadipeira@dipe.ira.sch.gr )
 • Κατάσταση συμμετοχής -Υπόδειγμα 7α- (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη

από τον Δ/ντή του σχολείου, προσκομίζεται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων

στην αίθουσα κλήσης)

 • Πρόγραμμα των Αγώνων

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την ενημέρωση των καθηγητριών/των Φυσικής Αγωγής του σχολείου σας.

 

 

 

Ο  Αν. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

 

 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος