Ο Δήμος Βελιγραδίου και το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου διοργανώνουν την 49η Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από 2 έως 5 Οκτωβρίου 2018 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο, ηλικίας 7 έως 14 ετών.

Ιδιαίτερο πρόγραμμα της διοργάνωσης αποτελεί ο ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Friendship Dictionary-Λεξικό Φιλίας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5 έως 18 ετών.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην Lidija Senicar στο e- mail: lidija.senicar@dkcb.rs

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στη Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» είναι η 10η Μαΐου 2018. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των σχολείων σε αυτή έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.dkcb.rs/joy-of-europe-info και www.joyofeurope.rs . Η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για το Δημόσιο και γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών.

 

49η Διεθνής Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe»