Λήψη συνημμένου

H επιτροπή διοργάνωσης του σεμιναρίου

 

αποφάσισε την οργάνωση και δεύτερου κύκλου διεξαγωγής του προγράμματος με δύο (2) τμήματα των 15 μαθητών σε καθένα, ο οποίος θα διεξαχθεί στους χώρους του εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Τομέα Ηλεκτρονικών στο 1ο ΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (Ιτάνου 40 Κηπούπολη Ηράκλειο) η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 1098/18-2-2015 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π&Δ Εκπ/σης Κρήτης.

 

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν για οκτώ (8) εβδομάδες ως εξής

το 1ο τμήμα κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30-20:30 από 27-02-2015, με εκπαιδευτές τους:

  • Μαρίνα Μπατζανακάκη
  • Φανιουδάκη Βασίλειο
  • Μαρία Γάσπαρη

και βοηθούς τους μαθητές Καζγκούτη Θάνο (4Ο Γυμν) και Φανιουδάκη Πέτρο (18ο Δημ)

το 2ο τμήμα κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ  και ώρα 10:00-12:00 από 28-02-2015, με εκπαιδευτές τους:

  • Μαρίνα Μπατζανακάκη
  • Φανιουδάκη Βασίλειο
  • Κάτσιος Κων/νος

και βοηθούς τους μαθητές Καζγκούτη Θάνο (4ο Γυμν) και Φανιουδάκη Πέτρο (18ο Δημ)