Δραστηριότητες της Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου συνδράμει στην προσπάθεια του Ελληνικού Γραφείου ESERO στην προώθηση των επιστημών STEM στα σχολεία

Δελτίο Τύπου για Ελληνικό Γραφείο ΕSERO

Συνέχεια...

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ,σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή   braille   των τυφλών, για το σχολικό έτος  2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση:...
Συνέχεια...

ΣΕΕ Μποέμη: Επιμορφωτικός κύκλος για εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής «Μεταγραφές και Μεταφορές της Ιστορίας στη Θεατρική Αγωγή»

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Επιμορφωτική Ημερίδα της ΣΕΕ Μαρτίνου Σωτηρίας για τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων: Kοκκίνη Χάνι, Ανάληψης, Γουβών, Γουρνών, Άνω Χερσονήσου, 1ου και 2ου Λιμένος Χερσονήσου, Χερρονάσιου Σχολής-Junior Academy, 39ου Ηρακλείου, 11ου Ηρακλείου, της Δ/νσης Π.Ε Ν. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο. Ο ρόλος των Τάξεων Υποδοχής.»

Λήψη Συνημμένου
Προγράμματα ημερίδων
 
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο