Δραστηριότητες της Διεύθυνσης

α) Διορισμοί εκπαιδευτικών – καλωσόρισμα και προγραμματισμός δραστηριοτήτων ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, β) Ενημερωτική συνάντηση του Διευθυντή Π.Ε. Ηρακλείου με τους προέδρους των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέχεια...

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών  ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01 , που διορίζονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 90497/Ε1/23-7-2021 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2021, ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν
)...
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης