Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Συνέχεια...
Δραστηριότητες της Διεύθυνσης

α) Με αυξημένους ρυθμούς η προσέλευση και η ορκωμοσία των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ηράκλειο, β) Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών και έναρξης νέας σχολικής χρονιάς 2021- 2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Συνέχεια...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΦΕΚ 1818Γ/10.08.2021)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818Γ/10.08.2021 οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οφείλουν να παρουσιαστούν στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως! Επομένως η...
Συνέχεια...

Πίνακες προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 13η/06-08-2021 Πράξη,  ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης –  αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ86, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης...
Συνέχεια...

Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου για τους κλάδους ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) για το διδακτικό έτος 2021-2022

Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών  ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 , που διορίζονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 93395/Ε1/28-7-2021 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/29.7.2021, ΑΔΑ: 6ΖΖ946ΜΤΛΗ-ΟΗΞ
) υ.α./πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό σε κενές...
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης