Υλοποίηση ΝΕΟΥ επιμορφωτικού κύκλου για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Διαδικτυακή συνάντηση «Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής Σχολικών,Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.): Η Θεατρική Αγωγή την εποχή του covid 19,,δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο