Προσωρινός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Δ/ντή-τριας του 6/θέσιου Δ.Σ. Άνω Βιάννου

Το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου  με την  29η/1-10-2020 Πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4547/2018 (Α΄102) ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής  Δντή – Δ/ντριας του 6/θέσιου...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο