Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα

Λήψη Συνημμένου
Προσκαλούμε σε επιμορφωτική ημερίδα τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Ε΄ τάξης των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων της 5ης και 6ης Ενότητας ΠΕ70 Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης εφόσον τη συγκεκριμένη ημέρα εργάζονται ολόκληρο το...
Συνέχεια...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς το θέμα και τον αριθμ. πρωτ.: 20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1ΓΕ κ 2ΓΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12- 2019
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο