Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Λήψη συνημμένου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 13 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει 19 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.
Συνέχεια...

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Λήψη συνημένου
Συνέχεια...

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής και ενημερωτικής ημερίδας για το Πρόγραμμα Pestalozzi, με θέμα: “Council of Europe standards and effective pedagogy”

Λήψη συνημμένου
Στις 14 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης ενημερωτική και επιμορφωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα Pestalozzi, του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα “Council of Europe standards and effective pedagogy”. Οι ενδιαφερόμενοι από την Κρήτη, πρέπει να...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο