Διαγωνισμός Διδακτικών Σεναρίων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα»

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Συμπληρωματική Προκήρυξη πλήρωση μιας (1) θέσης Νηπιαγωγού του αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διδακτέα ύλη του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

Απόφαση έγκρισης προγραμμάτων
Συνέχεια...

Πρόσκληση ένταξης σχολικών μονάδων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: ” Η ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιού” και “Δάσος” που συντονίζει το ΚΠΕ Μουζακίου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διεθνείς διαγωνισμοί ζωγραφικής, φωτογραφίας και χειροποίητου παραδοσιακού παιχνιδιού από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Έγκριση ΥΠΠΕΘ
Όροι διαγωνισμών
Συνέχεια...

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόγραμμα Δράσης Σχολής Γονέων Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ΒΓΝΗ

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο