Λήψη Συνημμένου

Δηλώσεις συμμετοχής για το Ηράκλειο στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/i7BPTGaPEnGYKTz26 μέχρι  Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019.