Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου   και το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διοργανώνουν σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα εκπονήσουν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων σχετικό με τη συναισθηματική αγωγή και θα υλοποιηθεί σε πέντε συναντήσεις (μία συνάντηση ανά μήνα) από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/11/2018 ώρες 17:00-21:00 στο χώρο του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, ενώ οι υπόλοιπες συναντήσεις θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων στον ιστότοπο https://goo.gl/forms/MUdbSQsj17K3Nqw32. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 και θα προηγηθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο στο παρελθόν.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Έγκριση σεμιναρίου