Σχετική αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά στον ιστότοποhttp://goo.gl/vmHvdR 
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων διαδικτυακά: Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2014

Λήψη Συνημμένων

141223 Christmas-garland-300x58

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο 208971/Δ2/22-12-2014 του Τμήματος Δ΄ Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με επισκέψεις εκπαιδευτικών με μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).
Επισημαίνονται τα εξής:
Βάσει του παραπάνω εγγράφου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επισκέψεις σε ΚΠΕ λήγει την Τρίτη 13-1-2015.
Οι αιτήσεις για επισκέψεις σε ΚΠΕ για όλες τις σχολικές μονάδες Α΄/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ στον ιστότοπο http://goo.gl/vmHvdR
Για κάθε επιθυμητή επίσκεψή σας σε κάποιο ΚΠΕ, συμπληρώνει ένας εκπαιδευτικός από την ομάδα υλοποίησης προγράμματος, σχετική ψηφιακή αίτηση. Σε κάθε επίσκεψη ΚΠΕ, μπορούν να συμμετέχουν έως και 4 εκπαιδευτικοί. Ο επιτρεπτός αριθμός μαθητών αναφέρεται σε κάθε πρόγραμμα ΚΠΕ ξεχωριστά (βλ. επισυναπτόμενα έγγραφα και ειδικότερα το έγγραφο «ΚΠΕ Κρήτης» από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα προγράμματα των ΚΠΕ Κρήτης).
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους σε πρόγραμμα ΚΠΕ είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα των εκπαιδευτικών-συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Επιπλέον, προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος το οποίο να έχει συνάφεια με το πρόγραμμα του ΚΠΕ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ, μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).