Λήψη συνημμένων

Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ με θέμα: «Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις: εφαρμογές στην εκπαίδευσηγια το περιβάλλον και την αειφορία»

Σας κοινοποιούμε το σεμινάριο Β΄ επιπέδου για επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Ιεράπετρας με θέμα: «Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις: εφαρμογές στην εκπαίδευσηγια το περιβάλλον και την αειφορία»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι συνημμένη στο τέλος του παρόντος εγγράφου και να την αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00 (όπως ορίζεται από το συνημμένο έγγραφο του Κ.Π.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ) στο Φαξ του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων 2810 529317.

Επισημαίνεται ότι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου, το ΚΠΕ Ιεράπετρας, θα πάρει 5 μόνο εκπαιδευτικούς, για να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σεμινάριο.
Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται επίσης στο συνημμένο έγγραφο.