Διαδικτυακή φόρμα υποβολής σχεδίων σχολικών δραστηριοτήτων: http://goo.gl/cAk4NO

Εξ. Επείγον. Προθεσμία υποβολής ψηφιακών σχεδίων, έως την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Λήψη Συνημμένου

Θέμα: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15”
(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning)

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο 167127/Γ7 (15-10-2014) του ΥΠΑΙΘ/ΣΕΠΕΔ βάσει του οποίου ξεκινάει άμεσα η υποβολή σχεδίων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2014-15.
Κατόπιν τούτου, καλούνται οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες, των σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, να συγκαλέσουν το συντομότερο δυνατό, ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, η οποία θα εγκρίνει τα σχέδια σχολικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν στη σχολική τους μονάδα.
Ένα αντίγραφο, από κάθε σχολική μονάδα, αυτής της πράξης του συλλόγου διδασκόντων, θα πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (στο φαξ 2810 529317 ή στο email: tay@dipe.ira.sch.gr ).
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί κάθε παιδαγωγικής ομάδας θα πρέπει να καταχωρήσουν τα σχέδιά τους, σε ΨΗΦΙΑΚΗ φόρμα στον ιστότοπο http://goo.gl/cAk4NO


Επισημαίνεται ότι:

  • κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα συμμετοχής, το πολύ σε τρία (3) προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.
  • σε κάθε σχέδιο προγράμματος, που υποβάλλεται, μπορούν να συμμετέχουν, έως και τέσσερις εκπαιδευτικοί (οποιασδήποτε ειδικότητας).

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες, θα ενημερωθούν με συγκεντρωτική κατάσταση από το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, για τα σχέδια προγραμμάτων που έχουν υποβάλλει ψηφιακά οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές τους μονάδες και δια της υπογραφής τους θα τα επιβεβαιώσουν (ή θα υποδείξουν απαραίτητες διορθώσεις).

Υπογραμμίζεται ότι βάσει εγγράφου 167127/Γ7 (15-10-2014) του ΥΠΑΙΘ/ΣΕΠΕΔ, η προθεσμία υποβολής σχεδίων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, λήγει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

 

Επισημαίνεται ότι για τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, θα υποβληθούν σχέδια προγραμμάτων ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ, στον ιστότοπο http://goo.gl/cAk4NO και το παράρτημα 2 στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf δε θα συμπληρωθεί.