Σας επισυνάπτουμε:

α) τον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής Έκδοσης 2.1Β και
β) Απλές οδηγίες για την αξιοποίηση των οφελημάτων του Προγράμματος από τους δικαιούχους.

Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε υποστηρικτικό υλικό σε μορφή που να επιδέχεται επεξεργασία και συμπλήρωση, προς αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες και τους δικαιούχους.

Τα ως άνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο από 28/04/14 και στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr.

Στο υλικό ενσωματώθηκαν διευκρινίσεις που εξυπηρετούν τη σαφήνεια της διαδικασίας, ώστε να διευκολύνονται οι εμπλεκόμενοι και να περιορίζεται το διαχειριστικό κόστος του Προγράμματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι:
1) Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιείται αυτόματα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα διακόπτεται μόνο κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πλην αν η Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ ορίσει διαφορετικά.
2) σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr με την Ομάδα Έργου του Προγράμματος, με τη βεβαιότητα οτι θα λάβετε απαντήσεις εντός 24 ωρών.

Λήψη συνημμένων