Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί  κλάδου ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι ανήκουν στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν  στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης του άρθρου του Π.Δ 219/2006, να αποστείλλουν σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται συν τοις άλλοις και ΑΔΤ, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mail@dipe.ira.sch.gr  ή με fax στον αριθμό: 2810-372644, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22-04-2014.