Σχετικό έγγραφο έγκρισης Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης  ΣΕΠΕΔ  168349/ Γ7/07-11-2013

 Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία πραγματοποιεί με έγκριση από τη ΣΕΠΕΔ για το σχολικό έτος 2013-14, Πρόγραμμα  Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Κατά την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο: «Γερά Δόντια… Καλύτερη Υγεία», το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Πληροφορίες και το υλικό σχετικό με το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: http://www.oral-health.gr/ .

Το σχετικό με τη στοματική υγιεινή εγχειρίδιο για τα παιδιά ηλικίας 9-12 υπάρχει εδώ: http://www.oral-health.gr/uploads/book9-12.pdf

Συνοδεύεται από σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο υπάρχει διαδικτυακά εδώ: http://www.geradontia.gr/cdrom/  (Αν επιθυμείτε να το εγκαταστήσετε σε μεμονωμένο Η/Υ μπορείτε να κατεβάσετε το CD από εδώ:  http://www.oral-health.gr/uploads/cdrom/oral_health_cd_rom.rar )

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των Σχολικών Μονάδων.

Για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση.

Υπεύθυνος φορέας ο οποίος έχει και την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος στο Ηράκλειο είναι ο οδοντιατρικός σύλλογος Ηρακλείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου καθώς και στα νηπιαγωγεία.

Όποιο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο επιθυμεί να συμμετέχει με κάποιο ή κάποια από τα τμήματά του στη συγκεκριμένη δράση, μπορεί με ευθύνη του/της διευθυντή/ντριάς του να συμπληρώσει ως αίτηση τη σχετική  διαδικτυακή φόρμα

Συντόμευση ιστότοπου φόρμας:  http://goo.gl/djbltj

 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ψηφιακά, θα διαβιβαστούν ως έχουν στον οδοντιατρικό σύλλογο Ηρακλείου.

Σε περίπτωση που ο οδοντιατρικός σύλλογος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις, θα προηγηθούν τα τμήματα εκείνα που υλοποιούν πρόγραμμα Στοματικής Υγείας. Θα τηρηθεί σε κάθε άλλη περίπτωση σειρά προτεραιότητας, με βάση τη χρονική στιγμή που θα υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής.

Ως καταληκτική ημερομηνία, δηλώσεων συμμετοχής στο σχετικό ιστότοπο ορίζεται η Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, στο τηλέφωνο 2810 283635 (Υπεύθυνη κα Καμπουράκη), fax 2810 285240 και email: dent-her@otenet.gr

Λήψη συνημμένου