Σας ενημερώνουμε ότι η πόλη του Ηρακλείου έχει επιλεγεί από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA ως ο ενδέκατος σταθμός της Εκστρατείας Ενημέρωσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες, που θα υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2014 σε 12 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

 

Η εκστρατεία αυτή υποστηρίζεται από το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυμα “Lloyd’s Register Foundation – LRF” και περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και του ευρύτερου κοινού, για το περιβάλλον, τη ναυτιλία, τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τη μηχανική.

Στο Ηράκλειο, μεταξύ 1ης και 15ης Μαρτίου 2014 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις της εκστρατείας υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου:

  • Κινητή περιβαλλοντική έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου,
  • Ημερίδα για τα Απορρίμματα σε Θάλασσες και Ακτές
  • Διανομή ενημερωτικού υλικού
  • Περιβαλλοντική έρευνα μαθητών και εθελοντικές δράσεις.

Όσον αφορά στην έκθεση τις ημέρες 4, 5, 6, 7 και 10 Μαρτίου θα πραγματοποιούνται καθημερινός 4 επισκέψεις (με ώρες έναρξης 09:00, 10:00, 11:00 και 12:00) από τμήματα με μέγιστο αριθμό τους 40 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους.

Κάθε επίσκεψη θα διαρκεί 45’ και θα περιλαμβάνει ξενάγηση στην έκθεση από επιστημονικό στέλεχος της HELMEPA και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Όπου απαιτηθεί μεταφορά των μαθητών στην έκθεση, αυτή θα γίνει με λεωφορεία μισθωμένα από τη HELMEPA, και οι τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι Δ’, Ε’ και ΣΤ’.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επισκέψεις της “Εκστρατείας Ενημέρωσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες” σε προηγούμενες πόλεις, καθώς και για το περιεχόμενο της κινητής περιβαλλοντικής έκθεσης θα βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο: http://www.helmepa.gr/lret-microsite/gr/

 

Όποιο σχολείο επιθυμεί να συμμετέχει με κάποιο ή κάποια από τα τμήματά του στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει με ευθύνη του/της διευθυντή/τρίας του να συμπληρώσει τη διαδικτυακή φόρμα  στην ιστοσελίδα  http://is.gd/helmepa

Στην επιλογή των σχολείων θα προηγηθούν όσα υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κατά προτεραιότητα όσα συσχετίζονται με τη θάλασσα και τις ακτές). Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων υπερβαίνει τις προσφερόμενες από τη Helmepa 20 θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την χρονική στιγμή που θα υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής. Ως καταληκτική ημερομηνία, δηλώσεων συμμετοχής στο σχετικό ιστότοπο ορίζεται η Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

 Λήψη συνημμένου