Σχετική αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά στο ιστότοπο:  http://goo.gl/54KvME  

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων διαδικτυακά: Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Λήψη συνημμένων

 

Θέμα: Δανειστικές βαλίτσες με βιβλία από το πρόγραμμα βιβλία σε ρόδες

 

Σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής πολιτιστικής εταιρεία ΠΥΡΝΑ (www.pyrna.gr) ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουμε λάβει τις εξής 10 θεματικές βαλίτσες με βιβλία:

 

 • 2 βαλίτσες με θέμα: Συναισθήματα (αφορούν μόνο νηπιαγωγείο)
 • 3 βαλίτσες με θέμα: Ταξίδια γεύσεων (αφορούν δημοτικό σχολείο)
 • 3 βαλίτσες με θέμα: Κήποι (αφορούν δημοτικό σχολείο)
 • 2 βαλίτσες με θέμα: Φίλοι (αφορούν δημοτικό σχολείο)
 • 2 βαλίτσες με θέμα: Μυθολογία (αφορούν δημοτικό σχολείο)

 

 Τα βιβλία είναι καινούργια, με προστατευτική επένδυση και περιέχουν κάρτα δανεισμού και σήμανση αναγνωστικής ικανότητας. Η κάθε βαλίτσα περιέχει επίσης «φάκελο του εκπαιδευτικού» με αναλυτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των βιβλίων, έντυπα παραλαβής και αξιολόγησης που συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον εκπαιδευτικό, τον κατάλογο των βιβλίων με την σήμανση δυσκολίας τους, σελιδοδείκτες για τα παιδιά και αφίσα για το σχολείο.

Όσα σχολεία σχεδιάζουν να υλοποιήσουν σχετικά με τα θέματα των βαλιτσών προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και ενδιαφέρονται να δανειστούν για 45 μέρες περίπου, κάποια από τις παραπάνω βαλίτσες, θα πρέπει να υποβάλλουν διαδικτυακά αίτηση, μέσα από το σύνδεσμο http://goo.gl/54KvME

Η ψηφιακή αίτηση υποβάλλεται από τον/την διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεως, είναι στη σχολική μονάδα να υλοποιηθούν προγράμματα σχετικά με το θέμα της βαλίτσας.

Ένας εκπαιδευτικός από την κάθε σχολική μονάδα, θα πρέπει στη συνέχεια να παραλάβει, κατόπιν συνεννοήσεως, τη βαλίτσα με τα βιβλία από το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί, πάλι στο γραφείο, μετά από περίπου 45 ημέρες (διευκρινίσεις για ακριβή ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής θα δοθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αιτήσεων).

Προθεσμία υποβολής διαδικτυακών αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες ορίζεται η Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014.

Η περίοδος δανεισμού των βαλιτσών για κάθε σχολική μονάδα κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:

 • 1η Περίοδος: Οκτώβριος-Νοέμβριος
 • 2η Περίοδος: Δεκέμβριος-Ιανουάριος
 • 3η Περίοδος: Φεβρουάριος-Μάρτιος
 • 4η Περίοδος: Απρίλιος-Μάιος

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τα παιδιά να ξεφυλλίσουν, να ακούσουν ή να διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο, να αναγνωρίσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκαλούν και να τα μοιραστούν. Σε κάθε θεματική βαλίτσα (σάκος με ρόδες) συνδυάζονται 25 περίπου βιβλία γνώσεων, μυθοπλασίας, λογοτεχνίας, εικονογραφημένα, που καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας.

Στην ιστοσελίδα, www.vivliaserodes.gr, υπάρχει ο κατάλογος των βιβλίων, αναλυτικές πληροφορίες καθώς και προτάσεις αναγνωστικών διαδρομών και δράσεων γύρω από τα βιβλία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®:

 • Κάθε σχολική μονάδα ελέγχει τη βαλίτσα με τα βιβλία που παραλαμβάνει. Στο τέλος του προγράμματος έχει την ευθύνη για την έγκαιρη επιστροφή όλων των βιβλίων στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κάποιου βιβλίου, η σχολική μονάδα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του προγράμματος, πολιτιστική εταιρεία ΠΥΡΝΑ (τηλ.: 210 62 32 141, e-mail: info@vivliaserodes.gr) προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο αντικατάστασής του.
 • Μέσα από τον σύνδεσμο  https://bit.ly/biblia-se-rodes κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, οφείλει κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συμπληρώσει ψηφιακά το σύντομο έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος.
 • Είναι επιθυμητό να αποστέλλεται ηλεκτρονικά μία φωτογραφία από κάθε τάξη που πήρε μέρος στο πρόγραμμα, στο email info@vivliaserodes.gr με κοινοποίηση στο tay@dipe.ira.sch.gr. Τα πρόσωπα των μαθητών, αν εμφανίζονται στη φωτογραφία, θα πρέπει να είναι θολωμένα ή να υπάρχει υπογεγραμμένη σχετική δήλωση-συγκατάθεση κηδεμόνα (εσωκλείεται σχετικό δείγμα μέσα σε κάθε βαλίτσα).

Επισημαίνεται ότι Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® δεν αποτελούν από μόνα τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός, έχει τη δυνατότητα να τα εντάξει υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τον τρόπο που ταιριάζει στην τάξη του.

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα με οδηγίες για το πρόγραμμα.