Πρόγραμμα Δράσης: ”Μιλάω στα παιδιά για το ακλοόλ”

ΑΦΙΣΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

 

11η Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ (ΕΠΑ) 2015

Αλκοόλ και οικογένεια. Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα.

Δράση: “Μιλάω στα παιδιά για τo αλκoόλ”